Sunati la: 0751 337 962 Email: office@myenviro.ro Facebook
Contact  

Servicii  

Activitate  

Despre Noi  

Acasă  

×

Căutare
GESTIONARE DEȘEURI  In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Conform alin.4 persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nerespectarea prevederilor art.22, alin.3 se sanctioneaza cu amenzi de la 15.000 lei la 30.000 lei.

   

  1.Se asigura astfel  preluarea responsabilitatiilor ce revin  Beneficiarului cu privire la obligatiile prevazute de Legea 211/2011 privind regimul deseurilor,care prevede la  art. 22 alin. 3 – regimul deşeurilor, „Obligatia societatii de a desemna o persoană din rândul angajaţilor proprii care să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege    sau să delege această obligaţie unei terţe persoane, persoana care sa aibe competente (instruita) în domeniul gestiunii deşeurilor”; si realizarea obligatiilor specifice responsabilului cu gestiunea deseurilor.

  2.Instruirea periodica a personalului din cadrul societatii Beneficiare  privind colectarea selectiva, depozitarea corespunzatoare a deseurilor, eliminarea/valorificarea a deseurilor  generate, cu respectarea prevederilor Legii 211/2011privind regimul deseurilor.

  3.Indeplinirea obligatiei prevazute de Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, prin care societatile care generează deseuri din activitatea proprie, cât si cele care  le colectează, sunt  obligate să detină o caracterizare a deseurilor periculoase generate din activitatea  proprie, precum si a deseurilor ce pot fi considerate    periculoase din cauza originii sau compozitiei, în scopul determinării metodelor de     tratare si eliminare a acestora.

   1. Inregistrarea tuturor deseurilor generate in evidenta gestiunii deseurilor, gestiune care se va intocmi lunar in conformitate cu prevederile legale.
   2. Indeplinirea obligatiilor ce revin Beneficiarului de a respecta legislatia de mediu privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Roamniei cat si in afata tarii.
   3. Verificarea respectarii obligatiei Beneficiarului de efectua operatiuniile de eliminare/valorificare a deseurilor generate din activitate potivit legii, numai cu societati / unitati autorizate, in vederea valorificarii / eliminarii acestora.
   4. Depunerea, conform legislatiei in vigoare, a raportarilor catre Autoritatea Teritoritoriala pentru Protectia Mediului – obligatii prevazute in in actele normative care stabilesc aceste obligatii de transmitere a datelor catre autoritatea competenta.
   1. Asistarea clientului in relatia cu autoritatiile de mediu, si oferirim solutii la masurile dispuse in timpul controalelor, venim in ajutorul cilentiilor pentru ducerea la indeplinire in totalitate si la termen a masurile dispuse.

  Pentru gestionarea necorespunzatoare a deseurilor sunt mai multe acte normative care prevad amenzi, putand fi      aplicate una sau mai multe sanctiuni, in functie de cate acte normative au fost incalcate  sau in cazul unor abateri grave se poate considera nerespectarea autorizatiei de mediu.
Servicii asemănătoare:

Prin personalul sau specializat cunoscator ai legislatiei si standardelor europene si nationale in domeniul protectiei mediului, Echipa MyEnviro ofera solutii, clientilor sai de pe intreg teritoriul Romaniei, in vederea respectarii legislatiei de mediu in vigoare.
Sunteți impresionați de ceea ce ați văzut până acum?

Începeti cum scrie la carte orice proiect nou cu tot ce este necesar la dosar.

PARTENERII NOȘTRI

Colaboram cu următoarele firme:CONTACTAȚI-NE

Aveți o întrebare? puneți-o aici!

Strada Jókai Mór Nr.19
Tel: +40 0751 337 962
Email: office@myenviro.ro