Sunati la: 0751 337 962 Email: office@myenviro.ro Facebook
Contact  

Servicii  

Activitate  

Despre Noi  

Acasă  

×

Căutare
PROTECȚIA APELOR  Autorizația de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic funcționarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafață, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul și plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă și platoul continental, precum și funcționarea și exploatarea în continuare a celor existente. Acest act   reprezintă instrumentul de bază pentru realizarea unei gestiuni corecte a resurselo

  Avizul de gospodărire a apelor reprezintă un act tehnico-juridic, emis de Administraţia Naţională ,,Apele Române’’ şi unităţile de gospodărire a apelor, ce condiţionează finanţarea şi execuţia obiectivelor noi de investiţie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalaţii ori procese tehnologice existente, precum şi realizarea de lucrări de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele.de apă.

  Oferim consultanta tehnico-juridica privind gospodarirea apelor si protectia factorului de mediu apa, pentru agenti economici dupa cum urmeaza:

  • consultanta tehnica privind necesitatea obtinerii actelor de reglementare in domeniul gospodaririi apelor,
  • consultanta tehnica privind procedurile de emitere a actelor de reglementare in raport cu dispozitiile legale (documente minim necesare, termene aferente etapelor procedurale, etc.);
  • intocmire plan de prevenire si combatere a poluariilor accidentale,

  Constituie contravenţii în domeniul apelor următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

  • executarea sau punerea în funcţiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele, precum şi modificarea sau extinderea acestora, fără aviz/autorizaţie sau fără respectarea avizului ori a autorizaţiei de gospodărire a apelor;

  Se sanctioneza conform Legea apelor nr. 107/1996,cu modificarile si completarile ulterioare cu amendă de la 35.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice.

  Sistemelor de management integrat in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015-managementul calitatii ,SR EN ISO 14001/2015 -managentul mediului  si SR OHSAS 18001/2008 -managementul sanatatii si securitatii ocupationale

  Standard de referinta, certificarea ISO 14001:2005 solicita unei organizatii sa declare ceea ce face in privinta controlarii si reducerii impactului sau asupra mediului inconjurator; sa realizeze in practica ceea ce a declarat in politica sa de mediu; sa inregistreze ceea ce s-a intâmplat; si sa invete din experiente.

  Avantajele certificarii sistemului  de management de mediu:

  – castigarea si mentinerea cotei de piata prin promovarea unei imagini organizationale „verzi”

  – atingerea si demonstrarea unor performante de mediu reale partilor interesate, printr-un management tehnic si economic al problemelor de mediu

  – atragerea investitiilor etice

  – reducerea riscurilor de asigurare

  – reducerea costurilor prin o mai eficienta utilizare a resurselor si reducerea riscului producerii accidentelor de mediu
Servicii asemănătoare:

Prin personalul sau specializat cunoscator ai legislatiei si standardelor europene si nationale in domeniul protectiei mediului, Echipa MyEnviro ofera solutii, clientilor sai de pe intreg teritoriul Romaniei, in vederea respectarii legislatiei de mediu in vigoare.
Sunteți impresionați de ceea ce ați văzut până acum?

Începeti cum scrie la carte orice proiect nou cu tot ce este necesar la dosar.

PARTENERII NOȘTRI

Colaboram cu următoarele firme:CONTACTAȚI-NE

Aveți o întrebare? puneți-o aici!

Strada Jókai Mór Nr.19
Tel: +40 0751 337 962
Email: office@myenviro.ro